Iskolánk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Helyijárat” - Várostörténeti kalandjáték- és színezőkönyv gyerekeknek

A Nemzeti Tehetség Program keretében - NTP-MŰV-17-0067 - 90 órás tehetséggondozó program valósult meg iskolánkban 2017. szeptember 1. és 2018. június 30. között. A „Helyijárat” - Várostörténeti kalandjáték- és színezőkönyv gyerekeknek” c. projekt képző- és iparművészeti területen valósított meg műhelyfoglalkozásokat 9-18 éves tehetséges tanulók részvételével.

 

Interaktív design témakörű előadások és várostörténeti séta után a tanulók megalkották Zalaegerszeg kiválasztott műalkotásainak parafrázisait. A tervek alapján gyermekeknek szóló kiskönyv, animációs film készült. A program kiállítással, bemutatóval zárult.

 

https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/zsibongo/tobb-mint-szinezo

https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/oktato/helyijarattal-a-varos-korul

https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/lenyugozo-es-bajos-animacion-zalaegerszegnevezetessegei-2409842/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fclBJCccd2M

https://www.youtube.com/watch?v=LEneAi2JEyI&feature=youtu.be

Kis magyar művészettörténeti idővonal

A „Kis magyar művészettörténeti idővonal” a Nemzeti Tehetség Program keretében képző-és iparművészeti területen valósított meg egy 75 órás tehetséggondozó programot az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI-ban. Az interaktív művészettörténeti előadások után a tanulók megalkották a kiválasztott művek parafrázisait. A vázlatok-tervek alapján nagyméretű murális festmények készültek. A program zárásaként Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere avatta fel a műveket, melyek az iskola homlokzatán kerültek elhelyezésre.

(NTP-MOI-16-0108)

További linkek:

http://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/oktato/szines-idovonal-a-homlokzaton

http://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/oktato/komoly-muvek-vidam-gyerekrajzokon

http://zaol.hu/hirek/muveszettorteneti-idovonal-az-iskolan-1835760

http://zegtv.hu/tag/kis-magyar-muveszettorteneti-idovonal/

„Calder-projekt”

„Calder-projekt” címmel NTP-AMI-13 „A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények” nyertes pályázata keretében tehetséggondozó műhelyprogramot valósított meg az Ady iskola, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatott és hirdetett meg.

 

A műhelyek foglalkozásait felsős és gimnazista tanulók részére hirdette meg. A műhelyek tananyaga, programja Alexander Calder szobrász művei köré szerveződött.

A tervező műhelyt Tóth Norbert, a tűzzománc műhelyt Nagy Szilvia, a plasztikai műhelyt Farkas Ferenc tanárok vezették. A programban 18 diák vett részt az áprilistól, június végéig tartó időszakban.

A több éve sikeres pályázati projektek - amelynek sorába remélhetően illeszkedett az idei is-, eredményeképpen a foglalkozássorozatok alkotásaiból egy helyi értéktárat szeretnénk létrehozni: szobrok, épületek, környezeti értékek, művészettörténeti előképek átírásával, formaviláguk, felhasználásával, és irodalmi művek összekapcsolásával.

A projekt zárásaként sor került a műalkotásokat bemutató kiállításra, ahol a nagyközönség előtt is bemutatkozhattak a tanulók munkáikkal, valamint sor került a tér-installáció avatására.

Referencia pályázat előrehaladása

TÁMOP 3.1.4 pályázat

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0309

„Az Ady Endre Iskola 314-es projektje”

 

A projekt keretében a következő tevékenységek megvalósítására kerül sor:

Egészségfejlesztő, szemléletformáló iskolai programok lebonyolítása, a diákok egészséges életmódra nevelése.

A pedagógusok szakmai fejlődését elősegítő tanártovábbképzések megvalósítása a pedagógiai módszertani megújulást szolgáló képzések előtérbe helyezésével.

Együttműködés helyi társadalmi szervezetekkel, partnerség kialakítása nevelési-oktatási feladatok elősegítése érdekében.

Oktatás, nevelés megvalósítását elősegítő tan-és segédeszközök, valamint sporteszközök beszerzése.

 

A támogatás eredményeképpen a tanulók részt vehetnek alkalomszerű mozgásos tevékenységekben, idegen nyelvi vetélkedőkön, informatikai szakkörökön, baleset megelőzési workshop-on, a mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramokon, egészségnapokon, konfliktus-és iskolai agressziókezelési programokon, dohányzás megelőzést szolgáló programokon, pénzügyi, gazdasági ismereteket nyújtó szakkörökön, hagyománnyá tehető iskolai eseményen, elsősegély-nyújtási tanfolyamon, és a média felelős és tudatos használatát elősegítő foglalkozásokon.

A támogatás keretében a pedagógusok többek közt természetismeret tárgyú, családpedagógiai, életvitel témájú, környezettudatos magatartás tárgyú, művészetek egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató, a lelki egészség fejlődését szolgáló, rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú,az egészséges életmódra nevelés tárgyú, a társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló tanulói csoportok vezetésére képesítő, IKT oktatásban történő alkalmazásához kapcsolódó, pedagógiai módszertani megújulást támogató, nép- és honismereti továbbképzéseken vesznek részt.

 

 

A program az Új Széchenyi Terv támogatásával valósul meg 2013. március 25. és 2015. március 24. között.

A helyes testtartás

Munkavédelmi szakmai kiadvány a váz- és izomrendszeri megbetegedések és veszélyhelyzetek megelőzésére.

Avocado